logo
Face Twiter Youtube Google
banner
Hotline: 0256.3521281

Thông báo đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất thuê để thực hiện dự án Bãi đậu xe tại khu đất A3 thuộc đường Điện Biên Phủ nối dài, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (lần 2)

THÔNG BÁO

ĐẤU QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THUÊ ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN BÃI ĐẬU XE

TẠI KHU ĐẤT A3 THUỘC ĐƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ NỐI DÀI,

PHƯỜNG NHƠN BÌNH, THÀNH PHỐ QUY NHƠN (LẦN 2)

 

Thực hiện Văn bản số 780/QLĐT-ĐT ngày 01/7/2024 về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuê đối với dự án Bãi đậu xe tại khu đất A3 thuộc đường Điện Biên Phủ nối dài, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn (lần 2).

Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định Thông báo tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuê đối với dự án Bãi đậu xe tại khu đất A3 thuộc đường Điện Biên Phủ nối dài, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn:

 1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thuê để thực hiện dự án Bãi đậu xe tại khu đất A3 thuộc đường Điện Biên Phủ nối dài, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, có đặc điểm như sau:
 • Vị trí: Khu đất A3 thuộc đường Điện Biên Phủ nối dài, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
 • Giới cận:
 • Phía Bắc giáp bãi đậu xe hiện trạng.
 • Phía Nam giáp hành lang thoát nước.
 • Phía Đông giáp hành lang thoát nước.
 • Phía Tây giáp đường Điện Biên Phủ nối dài.
 • Diện tích đất thực hiện dự án: 21.924,49 m2
 • Hiện trạng khu đất: Đất đã được bồi thường giải phóng mặt bằng và san lấp mặt bằng như hiện trạng.
 • Tài sản gắn liền với đất: Không.
 • Chức năng và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc:
 • Chức năng sử dụng đất: Đất xây dựng Bãi đậu xe bao gồm: Đất xây dựng công trình, đất cây xanh, đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

Diện tích đất dự kiến sử dụng: 21.924,49m2

Trong đó:

+ Đất xây dựng công trình: 6.572m2

+ Đất cây xanh: 2.500,60m2

+ Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật: 12.851,89m2

 • Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc: Thực hiện theo các Quyết định của cơ quan cấp có thẩm quyền.
 • Mục đích sử dụng đất: Đầu tư xây dựng bãi đậu xe đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải để phục vụ nhu cầu đậu đỗ các loại xe sơmi rơmoóc, xe container, xe tải và một số dịch vụ phụ trợ….
 • Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm.
 • Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
 • Tiến độ thực hiện dự án:
 • Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày có Quyết định của UBND tỉnh công nhận kết quả trúng đấu giá, nhà đầu tư phải hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư theo đúng quy định của pháp luật hiện hành để khởi công xây dựng các hạng của dự án.
 • Tiến độ hoàn thành dự án tối đa không quá 02 năm (24 tháng) kể từ ngày có Quyết định của UBND tỉnh công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất thuê.
 • Trong quá trình thực hiện dự án, nhà đầu tư vi phạm tiến độ nêu trên thì sẽ bị xem xét thu hồi dự án và thu hồi đất, xử lý tài chính và sung quỹ Nhà nước số tiền trúng đấu giá đã nộp theo quy định của pháp luật hiện hành (trừ trường hợp có lý do chính đáng được UBND tỉnh chấp thuận bằng văn bản).
 • Nhà đầu tư trúng đấu giá để thực hiện dự án không được chuyển nhượng dự án đầu tư và chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê của dự án dưới bất cứ hình thức nào khi dự án đầu tư xây dựng chưa hoàn thành đi vào hoạt động.
 1. Giá khởi điểm: 3.179.007.000 đồng/năm (Ba tỷ, một trăm bảy mươi chín triệu, không trăm lẻ bảy nghìn đồng).

Đơn giá trúng đấu giá được ổn định 10 năm, hết thời gian ổn định thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo chính sách về thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá; mức điều chỉnh không vượt quá 30% đơn giá thuê đất trúng đấu giá hoặc đơn giá thuê đất của kỳ ổn định liền kề trước đó.        

 1. Bước giá: 159.000.000 đồng (Một trăm năm mươi chín triệu đồng)
 2. Tiền đặt trước: 635.800.000 đồng (Sáu trăm ba mươi lăm triệu, tám trăm nghìn đồng)
 1. Lưu ý: Tiền đặt trước phải được chuyển từ tài khoản của tổ chức đăng ký đấu giá, nộp đúng số tiền, nếu chuyển từ tài khoản của tổ chức khác thì không hợp lệ.
 2. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định tại các Ngân hàng sau:
 • Tài khoản số: 0051000097979 tại VCB Bình Định
 • Tài khoản số: 1355 777 777 tại VCB Quy Nhơn
 • Tài khoản số: 5580858888 tại BIDV Quy Nhơn
 • Tài khoản số: 110609331111 tại Vietinbank Bình Định
 • Tài khoản số: 114002776548 tại Vietinbank Phú Tài

Nội dung nộp tiền: Công ty TNHH ABC.... nộp tiền tiền đặt trước đấu giá bãi đậu xe khu A3 đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn.

 1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Tổ chức đạt điều kiện năng lực của nhà đầu tư tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (chậm nhất đến 16 giờ 00 phút Thứ 6, ngày 02/8/2024).
 1. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 4.000.000 đồng (nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cùng lúc nộp hồ sơ điều kiện năng lực tham gia đấu giá và hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá).
 2. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày Thông báo đến 16h30’ Thứ 5, ngày 25/7/2024, tại nơi tài sản tọa lạc.
 3. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
 1. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ điều kiện sau đây:
 • Thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 của Luật Đất đai. Trường hợp đấu giá một thửa đất hoặc một dự án gồm một hoặc nhiều thửa đất mà có hai (02) công ty trở lên có sở hữu chéo lẫn nhau theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì chỉ được một công ty tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên;
 • Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai, khoản 2 và khoản 3 Điều 14 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;
 • Phải nộp tiền đặt trước;
 • Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật;
 • Đáp ứng điều kiện quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản khác.
 1. Điều kiện năng lực nhà đầu tư tham gia đấu giá:

a) Năng lực tài chính để đảm bảo sử dụng đất theo tiến độ của dự án: Có vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư dự án (bao gồm: tổng mức vốn đầu tư dự án do nhà đầu tư đăng ký nhưng không thấp hơn chi phí thực hiện dự án (44,864 tỷ đồng) cộng với tiền thuê đất hàng năm theo giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê).

 • Nhà đầu tư phải chứng minh vốn thuộc sở hữu của mình (kèm theo hồ sơ) để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư dự án bằng số liệu tài chính trong báo cáo tài chính năm gần nhất của nhà đầu tư đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán và báo cáo tài chính giữa niên độ theo quy định của pháp luật đã được kiểm toán (nếu có). Trường hợp nhà đầu tư là tổ chức mới thành lập trong năm, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định căn cứ vào báo cáo tài chính đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán trong khoảng thời gian kể từ thời điểm thành lập đến trước thời điểm đóng thầu (thời điểm kết thúc nhận hồ sơ tham gia đấu giá) hoặc Báo cáo tài chính giữa niên độ tại thời điểm gần nhất trước thời điểm đóng thầu (thời điểm kết thúc nhận hồ sơ tham gia đấu giá) theo quy định của pháp luật đã được kiểm toán. Trường hợp đại diện chủ sở hữu, chủ sở hữu hoặc công ty mẹ góp vốn chủ sở hữu thì đại diện chủ sở hữu, chủ sở hữu hoặc công ty mẹ có văn bản cam kết và báo cáo tài chính chứng minh đảm bảo đủ vốn chủ sở hữu để góp vốn theo phương án tài chính của dự án.
 • Đối với phần vốn vay, góp vốn phải có văn bản cam kết cho vay để thực hiện dự án của các tổ chức tín dụng, ngân hàng hoặc văn bản cam kết góp vốn để thực hiện dự án hoặc cam kết vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư đảm bảo đủ tổng vốn tối thiểu để thực hiện dự án.

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có ngành nghề phù hợp với dự án đầu tư; đảm bảo đủ tổng vốn dự án tối thiểu 44,864 tỷ đồng.

c) Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt trước để tham gia đấu giá.

d) Nhà đầu tư không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác trên địa bàn cả nước theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành.

đ) Nhà đầu tư không lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang trong quá trình giải thể; không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận về tình hình tài chính không lành mạnh; không nằm trong thời gian bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

e) Nhà đầu tư cam kết thực hiện các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường.

(Những nội dung không đề cập trong thông báo này thì thực hiện theo Tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Bãi đậu xe tại khu đất A3 thuộc đường Điện Biên Phủ nối dài, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn ban hành kèm theo Quyết định số 4928/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh Bình Định).

 1. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (nộp vào thùng tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá):
 • Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch được phê duyệt; thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ trúng đấu giá theo quy định;
 • Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD và CCCD của người đại diện theo pháp luật;
 • Chứng từ nộp tiền mua hồ sơ đấu giá;
 • Phiếu trả giá vòng 1 (vòng trả giá gián tiếp)

* Tất cả 4 loại giấy tờ trên bỏ vào phong bì đã phủ chất bảo mật do Công ty cung cấp, dán, ký các mép phong bì và nộp vào thùng đăng ký đấu giá.

 1. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ điều kiện năng lực và hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: gồm, hồ sơ điều kiện năng lực nhà đầu tư (02 bộ hồ sơ được niêm phong) và hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (nộp vào thùng tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá): Từ ngày Niêm yết Thông báo đến 16h30’ Thứ 5, ngày 25/7/2024 tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định; địa chỉ: Số 120 – Diên Hồng, TP. Quy Nhơn, Bình Định.
 2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
 3. Hình thức đấu giá: Kết hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp và đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
 4. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 10h00’ Thứ 7, ngày 03/8/2024 tại Hội trường UBND phường Trần Hưng Đạo, số 281 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
 5. Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá: Người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuê đất phải nộp theo kết quả trúng đấu giá (sau khi trừ tiền đặt trước) và các khoản nghĩa vụ tài chính khác có liên quan vào ngân sách nhà nước theo thời hạn nộp tiền như sau:
 1. Đối với năm đầu tiên:
 • Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền thuê đất, người sử dụng đất phải nộp 100% tiền thuê đất theo thông báo; Trường hợp quá hạn nộp tiền thì phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.
 • Nếu quá thời hạn 120 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá mà người trúng đấu giá chưa nộp hoặc nộp chưa đủ tiền trúng đấu giá vào ngân sách Nhà nước thì sẽ bị hủy kết quả đấu giá, đồng thời sung công quỹ Nhà nước số tiền đặt cọc.
 1. Đối với những năm tiếp theo: Thực hiện theo thông báo của cơ quan Thuế.
 1. Người có tài sản đấu giá: UBND thành phố Quy Nhơn (giao cho Phòng Quản lý đô thị thành phố Quy Nhơn làm đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá).

Địa chỉ: Số 30 Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

(Thông báo này điều chỉnh thời gian kết thúc nộp hồ sơ đăng ký đấu giá, thời gian xem tài sản đấu giá và thời gian tổ chức đấu giá của Quy chế đấu giá tài sản ban hành kèm theo Quyết định số 116/QĐ-ĐGBĐ ngày 03/6/2024 của Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định).

 1. Khách hàng cần biết thêm chi tiết liên hệ tại:

Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định

Địa chỉ: 120 – Diên Hồng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: (0256) 3521281 – 2468386

Xem website: https://daugiahopdanhbinhdinh.com/; https://dgts.moj.gov.vn/ hoặc https://taisancong.vn/

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ: Số 120, đường Diên Hồng, Phường Ngô Mây, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3521281

Email: daugiabinhdinh@gmail.com

THỐNG KẾ TRUY CẬP
 • Đang onlineĐang online: 3
 • Ngày hôm nayNgày hôm nay: 37
 • Thống kê tuầnThống kê tuần: 37
 • Tổng truy cậpTổng truy cập: 255320
Copyright © 2021. Toàn bộ bản quyền thuộc daugiahopdanhbinhdinh.com. Thiết kế website bởi webmoi.vn
Contact Me on Zalo