logo
Face Twiter Youtube Google
banner
Hotline: 0256.3521281

Thông báo đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất đối với 46 lô đất ở tại Khu tái định cư thôn Chánh Oai, xã Cát Hải, huyện Phù Cát phục vụ dự án Đường ven biển (ĐT639), đoạn Cát Tiến - Đề Gi, huyện Phù Cát và các lô đất ở còn l

THÔNG BÁO

ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định tổ chức đấu giá quyền sử dụng đối với 139 lô đất ở tại các Khu tái định cư thôn Tân Thanh, Khu tái định cư thôn Chánh Oai, Khu tái định cư thôn Tân Thắng xã Cát Hải, huyện Phù Cát (quỹ đất do Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh quản lý), cụ thể như sau:

Phiên đấu giá thứ 2: gồm 46 lô đất ở tại Khu tái định cư thôn Chánh Oai, xã Cát Hải, huyện Phù Cát phục vụ dự án Đường ven biển (ĐT639), đoạn Cát Tiến - Đề Gi, huyện Phù Cát và các lô đất ở còn lại của phiên đấu giá thứ 1 không thành:

 1. Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 09h00’ Thứ 6, ngày 21/6/2024.
 2. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 16h30’ Thứ 3, ngày 18/6/2024.
 3. Địa điểm nộp hồ sơ đấu giá: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định

Địa chỉ: Số 120 Diên Hồng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Riêng Thứ 3, ngày 18/6/2024, Công ty tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định và UBND xã Cát Hải.

Ký hiệu
lô đất

Tên đường, lộ giới

Diện tích (m2)

Đơn giá

(đồng/m2)

Giá khởi điểm

(đồng)

Tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ đấu giá

(đồng)

Bước giá

(đồng)

 

KHU ĐO-01

 

 

 

 

 

Lô số 11

Đường ĐS2, LG 14m

200

4.000.000

800.000.000

160.500.000

24.000.000

Lô số 12

Đường ĐS2, LG 14m

200

4.000.000

800.000.000

160.500.000

24.000.000

Lô số 13

Đường ĐS2, LG 14m

200

4.000.000

800.000.000

160.500.000

24.000.000

Lô số 14

Đường ĐS2, LG 14m

200

4.000.000

800.000.000

160.500.000

24.000.000

Lô số 15

Đường ĐS2, LG 14m

200

4.000.000

800.000.000

160.500.000

24.000.000

Lô số 16

Đường ĐS2, LG 14m

200

4.000.000

800.000.000

160.500.000

24.000.000

 

KHU ĐO-02

 

 

 

 

 

Lô số 01

Đường ĐS2, LG 14m và Đường ĐS3, LG 14m

187,5

4.800.000

900.000.000

180.500.000

27.000.000

Lô số 02

Đường ĐS2, LG 14m

200

4.000.000

800.000.000

160.500.000

24.000.000

Lô số 03

Đường ĐS2, LG 14m

200

4.000.000

800.000.000

160.500.000

24.000.000

Lô số 04

Đường ĐS2, LG 14m

200

4.000.000

800.000.000

160.500.000

24.000.000

Lô số 05

Đường ĐS2, LG 14m

200

4.000.000

800.000.000

160.500.000

24.000.000

Lô số 06

Đường ĐS2, LG 14m

200

4.000.000

800.000.000

160.500.000

24.000.000

Lô số 07

Đường ĐS2, LG 14m

200

4.000.000

800.000.000

160.500.000

24.000.000

Lô số 08

Đường ĐS2, LG 14m

200

4.000.000

800.000.000

160.500.000

24.000.000

Lô số 12

Đường ĐS2, LG 14m

200

4.000.000

800.000.000

160.500.000

24.000.000

Lô số 16

Đường ĐS1, LG 16m và Đường ĐS3, LG 14m

237,5

4.920.000

1.168.500.000

234.200.000

36.000.000

Lô số 17

Đường ĐS3, LG 14m

200

4.000.000

800.000.000

160.500.000

24.000.000

Lô số 18

Đường ĐS3, LG 14m

200

4.000.000

800.000.000

160.500.000

24.000.000

Lô số 19

Đường ĐS3, LG 14m

200

4.000.000

800.000.000

160.500.000

24.000.000

Lô số 20

Đường ĐS3, LG 14m

200

4.000.000

800.000.000

160.500.000

24.000.000

Lô số 21

Đường ĐS3, LG 14m

200

4.000.000

800.000.000

160.500.000

24.000.000

Lô số 22

Đường ĐS3, LG 14m

200

4.000.000

800.000.000

160.500.000

24.000.000

Lô số 23

Đường ĐS3, LG 14m

200

4.000.000

800.000.000

160.500.000

24.000.000

Lô số 24

Đường ĐS3, LG 14m

200

4.000.000

800.000.000

160.500.000

24.000.000

Lô số 25

Đường ĐS3, LG 14m

200

4.000.000

800.000.000

160.500.000

24.000.000

Lô số 26

Đường ĐS3, LG 14m

200

4.000.000

800.000.000

160.500.000

24.000.000

Lô số 27

Đường ĐS3, LG 14m

200

4.000.000

800.000.000

160.500.000

24.000.000

Lô số 28

Đường ĐS3, LG 14m

200

4.000.000

800.000.000

160.500.000

24.000.000

Lô số 29

Đường ĐS3, LG 14m

200

4.000.000

800.000.000

160.500.000

24.000.000

Lô số 30

Đường ĐS3, LG 14m

175

4.000.000

700.000.000

140.500.000

21.000.000

Lô số 31

Đường ĐS3, LG 14m

184,5

4.800.000

885.600.000

177.620.000

27.000.000

 

KHU ĐO-03

 

 

 

 

 

Lô số 01

Đường ĐS3, LG 14m

200

4.000.000

800.000.000

160.500.000

24.000.000

Lô số 02

Đường ĐS3, LG 14m

200

4.000.000

800.000.000

160.500.000

24.000.000

Lô số 03

Đường ĐS3, LG 14m

200

4.000.000

800.000.000

160.500.000

24.000.000

Lô số 04

Đường ĐS3, LG 14m

200

4.000.000

800.000.000

160.500.000

24.000.000

Lô số 05

Đường ĐS3, LG 14m

200

4.000.000

800.000.000

160.500.000

24.000.000

Lô số 06

Đường ĐS3, LG 14m

200

4.000.000

800.000.000

160.500.000

24.000.000

Lô số 07

Đường ĐS3, LG 14m

200

4.000.000

800.000.000

160.500.000

24.000.000

Lô số 08

Đường ĐS3, LG 14m

200

4.000.000

800.000.000

160.500.000

24.000.000

Lô số 09

Đường ĐS3, LG 14m

200

4.000.000

800.000.000

160.500.000

24.000.000

Lô số 10

Đường ĐS3, LG 14m

200

4.000.000

800.000.000

160.500.000

24.000.000

Lô số 11

Đường ĐS3, LG 14m

200

4.000.000

800.000.000

160.500.000

24.000.000

Lô số 12

Đường ĐS3, LG 14m

200

4.000.000

800.000.000

160.500.000

24.000.000

Lô số 13

Đường ĐS3, LG 14m

200

4.000.000

800.000.000

160.500.000

24.000.000

Lô số 15

Đường ĐS3, LG 14m và Đường ĐS1, LG 16m

287,5

4.920.000

1.414.500.000

283.400.000

43.000.000

 

KHU ĐO-04

 

 

 

 

 

Lô số 01

Đường ĐS2, LG 14m

253,75

4.000.000

1.015.000.000

203.500.000

31.000.000

 

​​​​​​​Trường hợp các lô đất đấu giá không thành của phiên đấu giá thứ 1 và thứ 2 sẽ được tiếp tục nộp hồ sơ đăng ký đấu giá đến 16h30’ Thứ 3 ngày 25/6/2024 và tổ chức đấu giá vào Thứ 6 ngày 28/6/2024.

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định và UBND xã Cát Hải.

 1. Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc: Thực hiện theo các Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định khác có liên quan.
 1. Hạ tầng kỹ thuật khu đất:
 • Khu tái định cư thôn Tân Thanh, xã Cát Hải, huyện Phù Cát phục vụ dự án Đường ven biển (ĐT639), đoạn Cát Tiến - Đề Gi: Đường bê tông nhựa; hệ thống thoát nước mưa; hệ thống thoát nước thải; hệ thống cấp nước sinh hoạt và PCCC; hệ thống điện sinh hoạt và điện chiếu sáng đi nổi.
 • Khu tái định cư thôn Chánh Oai, xã Cát Hải, huyện Phù Cát phục vụ dự án Đường ven biển (ĐT639), đoạn Cát Tiến - Đề Gi: Đường bê tông xi măng; hệ thống thoát nước mưa; hệ thống thoát nước thải; hệ thống cấp nước sinh hoạt và PCCC (đã xây dựng hệ thống đường ống và trụ cứu hỏa nhưng chưa có nguồn nước sạch để đấu nối); hệ thống điện sinh hoạt và điện chiếu sáng đi nổi.
 • Khu tái định cư thôn Tân Thắng, xã Cát Hải, huyện Phù Cát phục vụ dự án Đường ven biển (ĐT639), đoạn Cát Tiến - Đề Gi: Đường bê tông nhựa; hệ thống thoát nước mưa; hệ thống thoát nước thải; hệ thống cấp nước sinh hoạt và PCCC (đã xây dựng hệ thống đường ống và trụ cứu hỏa nhưng chưa có nguồn nước sạch để đấu nối); hệ thống điện sinh hoạt và điện chiếu sáng đi nổi.
 1. Thời gian xem tài sản: Liên tục từ ngày Thông báo cho đến ngày mở cuộc đấu giá.
 2. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp bộ hồ sơ đăng ký đấu giá, gồm:
 • Đơn đăng ký đấu giá (mẫu do Công ty phát hành)
 • Chứng từ nộp tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ đấu giá
 • Bản sao giấy CMND hoặc thẻ CCCD
 • Phiếu trả giá vòng gián tiếp (vòng 1)

* Tất cả 4 loại giấy tờ trên bỏ vào phong bì đã phủ chất bảo mật do Công ty cung cấp, dán, ký các mép phong bì và nộp vào thùng đăng ký đấu giá; bút ghi hồ sơ đăng ký đấu giá không được sử dụng loại bút có thể tẩy xóa được.

 1. Tiền đặt trước: Nộp riêng từng lô đất đúng số tiền như trên (không được nộp gộp và nộp nhiều chứng từ cho 01 lô đất), vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định tại các ngân hàng sau:
 • Tài khoản số: 0051000097979 tại VCB Bình Định
 • Tài khoản số: 1355 777 777 tại VCB Quy Nhơn
 • Tài khoản số: 5580858888 tại BIDV Quy Nhơn
 • Tài khoản số: 110609331111 tại Vietinbank Bình Định
 • Tài khoản số: 114002776548 tại Vietinbank Phú Tài
 1. Phương thức đấu giá: Trả giá lên; đấu giá riêng từng lô đất.
 2. Hình thức đấu giá: Kết hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp và đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
 3. Địa điểm tổ chức đấu giá: Phiên đấu giá thứ 1, thứ 2 và thứ 3 được tổ chức tại Hội trường UBND xã Cát Hải.

Địa chỉ: Xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

 1. Người có tài sản đấu giá: Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh.

Địa chỉ: Số 20 Ngô Thời Nhiệm, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 1. Khách hàng cần biết thêm chi tiết liên hệ tại:

Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định

Địa chỉ: 120 - Diên Hồng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: (0256) 3521281 – 2468386

Xem website: https://dgts.moj.gov.vn/ hoặc https://taisancong.vn/

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ: Số 120, đường Diên Hồng, Phường Ngô Mây, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3521281

Email: daugiabinhdinh@gmail.com

THỐNG KẾ TRUY CẬP
 • Đang onlineĐang online: 4
 • Ngày hôm nayNgày hôm nay: 27
 • Thống kê tuầnThống kê tuần: 874
 • Tổng truy cậpTổng truy cập: 246764
Copyright © 2021. Toàn bộ bản quyền thuộc daugiahopdanhbinhdinh.com. Thiết kế website bởi webmoi.vn
Contact Me on Zalo