logo
Face Twiter Youtube Google
banner
Hotline: 0256.3521281

Thông báo đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất đối với 43 lô đất ở tại Khu tái định cư thôn Tân Thắng, xã Cát Hải, huyện Phù Cát phục vụ dự án Đường ven biển (ĐT639), đoạn Cát Tiến - Đề Gi, huyện Phù Cát và các lô đất ở còn l

THÔNG BÁO

ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định tổ chức đấu giá quyền sử dụng đối với 139 lô đất ở tại các Khu tái định cư thôn Tân Thanh, Khu tái định cư thôn Chánh Oai, Khu tái định cư thôn Tân Thắng xã Cát Hải, huyện Phù Cát (quỹ đất do Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh quản lý), cụ thể như sau:

Phiên đấu giá thứ 3: gồm 43 lô đất ở tại Khu tái định cư thôn Tân Thắng, xã Cát Hải, huyện Phù Cát phục vụ dự án Đường ven biển (ĐT639), đoạn Cát Tiến - Đề Gi, huyện Phù Cát và các lô đất ở còn lại của phiên đấu giá thứ 1 và thứ 2 không thành:

 1. Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 09h00’ Thứ 6, ngày 28/6/2024.
 2. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 16h30’ Thứ 3, ngày 25/6/2024.
 3. Địa điểm nộp hồ sơ đấu giá: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định

Địa chỉ: Số 120 Diên Hồng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Riêng Thứ 3, ngày 25/6/2024, Công ty tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định và UBND xã Cát Hải.

Ký hiệu
lô đất

Tên đường, lộ giới

Diện tích (m2)

Đơn giá

(đồng/m2)

Giá khởi điểm

(đồng)

Tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ đấu giá

(đồng)

Bước giá

(đồng)

 

 

KHU OLK-02

 

 

 

 

 

 

Lô số 20

Đường ĐS7, LG 19m và Đường ĐS2, LG 13m

368

6.000.000

2.208.000.000

442.100.000

67.000.000

 

Lô số 21

Đường ĐS2, LG 13m

200

4.100.000

820.000.000

164.500.000

25.000.000

 

Lô số 22

Đường ĐS2, LG 13m

200

4.100.000

820.000.000

164.500.000

25.000.000

 

Lô số 23

Đường ĐS2, LG 13m

200

4.100.000

820.000.000

164.500.000

25.000.000

 

Lô số 24

Đường ĐS2, LG 13m

200

4.100.000

820.000.000

164.500.000

25.000.000

 

Lô số 25

Đường ĐS2, LG 13m

200

4.100.000

820.000.000

164.500.000

25.000.000

 

Lô số 26

Đường ĐS2, LG 13m

200

4.100.000

820.000.000

164.500.000

25.000.000

 

Lô số 27

Đường ĐS2, LG 13m

200

4.100.000

820.000.000

164.500.000

25.000.000

 

Lô số 28

Đường ĐS2, LG 13m

200

4.100.000

820.000.000

164.500.000

25.000.000

 

Lô số 29

Đường ĐS2, LG 13m

200

4.100.000

820.000.000

164.500.000

25.000.000

 

Lô số 30

Đường ĐS2, LG 13m

200

4.100.000

820.000.000

164.500.000

25.000.000

 

Lô số 31

Đường ĐS2, LG 13m

200

4.100.000

820.000.000

164.500.000

25.000.000

 

Lô số 32

Đường ĐS2, LG 13m

200

4.100.000

820.000.000

164.500.000

25.000.000

 

Lô số 33

Đường ĐS2, LG 13m

200

4.100.000

820.000.000

164.500.000

25.000.000

 

Lô số 34

Đường ĐS2, LG 13m

200

4.100.000

820.000.000

164.500.000

25.000.000

 

Lô số 35

Đường ĐS2, LG 13m

200

4.100.000

820.000.000

164.500.000

25.000.000

 

Lô số 36

Đường ĐS2, LG 13m

200

4.100.000

820.000.000

164.500.000

25.000.000

 

Lô số 37

Đường ĐS2, LG 13m

200

4.100.000

820.000.000

164.500.000

25.000.000

 

Lô số 38

Đường ĐS2, LG 13m và Đường ĐS4, LG 13m

382

4.920.000

1.879.440.000

376.388.000

57.000.000

 

 

KHU OLK-06

 

 

 

 

 

 

Lô số 1

Đường ĐS7, LG 19m và Đường ĐS1, LG 12m

380,5

6.000.000

2.283.000.000

457.100.000

69.000.000

 

Lô số 2

Đường ĐS1, LG 12m

200

4.700.000

940.000.000

188.500.000

29.000.000

 

Lô số 3

Đường ĐS1, LG 12m

200

4.700.000

940.000.000

188.500.000

29.000.000

 

Lô số 4

Đường ĐS1, LG 12m

200

4.700.000

940.000.000

188.500.000

29.000.000

 

Lô số 5

Đường ĐS1, LG 12m

200

4.700.000

940.000.000

188.500.000

29.000.000

 

Lô số 6

Đường ĐS1, LG 12m

200

4.700.000

940.000.000

188.500.000

29.000.000

 

Lô số 7

Đường ĐS1, LG 12m

200

4.700.000

940.000.000

188.500.000

29.000.000

 

Lô số 8

Đường ĐS1, LG 12m

200

4.700.000

940.000.000

188.500.000

29.000.000

 

Lô số 9

Đường ĐS1, LG 12m

200

4.700.000

940.000.000

188.500.000

29.000.000

 

Lô số 10

Đường ĐS1, LG 12m

200

4.700.000

940.000.000

188.500.000

29.000.000

 

Lô số 11

Đường ĐS1, LG 12m

200

4.700.000

940.000.000

188.500.000

29.000.000

 

Lô số 12

Đường ĐS1, LG 12m và Đường ĐS9, LG 13m

380,5

5.640.000

2.146.020.000

429.704.000

65.000.000

 

Lô số 13

Đường ĐS9, LG 13 và Đường ĐS2, LG 13m

394,5

4.920.000

1.940.940.000

388.688.000

59.000.000

 

Lô số 14

Đường ĐS2, LG 13m

200

4.100.000

820.000.000

164.500.000

25.000.000

 

Lô số 15

Đường ĐS2, LG 13m

200

4.100.000

820.000.000

164.500.000

25.000.000

 

Lô số 16

Đường ĐS2, LG 13m

200

4.100.000

820.000.000

164.500.000

25.000.000

 

Lô số 17

Đường ĐS2, LG 13m

200

4.100.000

820.000.000

164.500.000

25.000.000

 

Lô số 18

Đường ĐS2, LG 13m

200

4.100.000

820.000.000

164.500.000

25.000.000

 

Lô số 19

Đường ĐS2, LG 13m

200

4.100.000

820.000.000

164.500.000

25.000.000

 

Lô số 20

Đường ĐS2, LG 13m

200

4.100.000

820.000.000

164.500.000

25.000.000

 

Lô số 21

Đường ĐS2, LG 13m

200

4.100.000

820.000.000

164.500.000

25.000.000

 

Lô số 22

Đường ĐS2, LG 13m

200

4.100.000

820.000.000

164.500.000

25.000.000

 

Lô số 23

Đường ĐS2, LG 13m

200

4.100.000

820.000.000

164.500.000

25.000.000

 

Lô số 24

Đường ĐS2, LG 13 và Đường ĐS7, LG 19m

380,5

6.000.000

2.283.000.000

457.100.000

69.000.000

 

 1. Trường hợp các lô đất đấu giá không thành của phiên đấu giá thứ 1, thứ 2 và thứ 3 sẽ được tiếp tục nộp hồ sơ đăng ký đấu giá đến 16h30’ Thứ 4 hàng tuần và tổ chức đấu giá vào Thứ 7 hàng tuần.

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định, số 120 Diên Hồng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường UBND phường Trần Hưng Đạo, số 281 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

 1. Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc: Thực hiện theo các Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định khác có liên quan.
 1. Hạ tầng kỹ thuật khu đất:
 • Khu tái định cư thôn Tân Thanh, xã Cát Hải, huyện Phù Cát phục vụ dự án Đường ven biển (ĐT639), đoạn Cát Tiến - Đề Gi: Đường bê tông nhựa; hệ thống thoát nước mưa; hệ thống thoát nước thải; hệ thống cấp nước sinh hoạt và PCCC; hệ thống điện sinh hoạt và điện chiếu sáng đi nổi.
 • Khu tái định cư thôn Chánh Oai, xã Cát Hải, huyện Phù Cát phục vụ dự án Đường ven biển (ĐT639), đoạn Cát Tiến - Đề Gi: Đường bê tông xi măng; hệ thống thoát nước mưa; hệ thống thoát nước thải; hệ thống cấp nước sinh hoạt và PCCC (đã xây dựng hệ thống đường ống và trụ cứu hỏa nhưng chưa có nguồn nước sạch để đấu nối); hệ thống điện sinh hoạt và điện chiếu sáng đi nổi.
 • Khu tái định cư thôn Tân Thắng, xã Cát Hải, huyện Phù Cát phục vụ dự án Đường ven biển (ĐT639), đoạn Cát Tiến - Đề Gi: Đường bê tông nhựa; hệ thống thoát nước mưa; hệ thống thoát nước thải; hệ thống cấp nước sinh hoạt và PCCC (đã xây dựng hệ thống đường ống và trụ cứu hỏa nhưng chưa có nguồn nước sạch để đấu nối); hệ thống điện sinh hoạt và điện chiếu sáng đi nổi.
 1. Thời gian xem tài sản: Liên tục từ ngày Thông báo cho đến ngày mở cuộc đấu giá.
 2. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp bộ hồ sơ đăng ký đấu giá, gồm:
 • Đơn đăng ký đấu giá (mẫu do Công ty phát hành)
 • Chứng từ nộp tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ đấu giá
 • Bản sao giấy CMND hoặc thẻ CCCD
 • Phiếu trả giá vòng gián tiếp (vòng 1)

* Tất cả 4 loại giấy tờ trên bỏ vào phong bì đã phủ chất bảo mật do Công ty cung cấp, dán, ký các mép phong bì và nộp vào thùng đăng ký đấu giá; bút ghi hồ sơ đăng ký đấu giá không được sử dụng loại bút có thể tẩy xóa được.

 1. Tiền đặt trước: Nộp riêng từng lô đất đúng số tiền như trên (không được nộp gộp và nộp nhiều chứng từ cho 01 lô đất), vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định tại các ngân hàng sau:
 • Tài khoản số: 0051000097979 tại VCB Bình Định
 • Tài khoản số: 1355 777 777 tại VCB Quy Nhơn
 • Tài khoản số: 5580858888 tại BIDV Quy Nhơn
 • Tài khoản số: 110609331111 tại Vietinbank Bình Định
 • Tài khoản số: 114002776548 tại Vietinbank Phú Tài
 1. Phương thức đấu giá: Trả giá lên; đấu giá riêng từng lô đất.
 2. Hình thức đấu giá: Kết hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp và đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
 3. Địa điểm tổ chức đấu giá: Phiên đấu giá thứ 1, thứ 2 và thứ 3 được tổ chức tại Hội trường UBND xã Cát Hải.

Địa chỉ: Xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Đối với các lô đất đấu giá không thành phiên đấu giá thứ 1, thứ 2 và thứ 3 được thường xuyên tổ chức đấu giá vào Thứ 7 hàng tuần tại Hội trường UBND phường Trần Hưng Đạo, địa chỉ: Số 281 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định, số 120 Diên Hồng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

 1. Người có tài sản đấu giá: Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh.

Địa chỉ: Số 20 Ngô Thời Nhiệm, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 1. Khách hàng cần biết thêm chi tiết liên hệ tại:

Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định

Địa chỉ: 120 - Diên Hồng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: (0256) 3521281 – 2468386

Xem website: https://dgts.moj.gov.vn/ hoặc https://taisancong.vn/

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ: Số 120, đường Diên Hồng, Phường Ngô Mây, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3521281

Email: daugiabinhdinh@gmail.com

THỐNG KẾ TRUY CẬP
 • Đang onlineĐang online: 4
 • Ngày hôm nayNgày hôm nay: 25
 • Thống kê tuầnThống kê tuần: 872
 • Tổng truy cậpTổng truy cập: 246756
Copyright © 2021. Toàn bộ bản quyền thuộc daugiahopdanhbinhdinh.com. Thiết kế website bởi webmoi.vn
Contact Me on Zalo